Home » » ISYARAT AL-QURAN TENTANG MUNCULNYA PASUKAN DAULAH ISLAM (IS)

ISYARAT AL-QURAN TENTANG MUNCULNYA PASUKAN DAULAH ISLAM (IS)

Written By canang on Khamis, 4 September 2014 | 9/04/2014 08:00:00 PTG

ISYARAT AL-QURAN TENTANG MUNCULNYA PASUKAN DAULAH ISLAM (IS)
Bukti kebenaran al-Quran, ternyata kejadian akhir zaman telah dijelaskan dalam al-Quran tapi kebanyakan manusia tidak memahami. Allah telah menjelaskan dalam al-Quran bahwa setelah runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah dan kekuasaan dunia di dominasi oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga lahir pemimpin negara-negara yang majoriti Islam yang sudi menjadi alat-alat kafir, kerana rasa takut dijajah oleh kafir maka mereka mendekati orang yahudi dan nasrani dan siap menjadi sekutu dan berloyaliti (ta'at) pada mereka. Maka Allah menegur mereka sebagai mana tercantum dalam surah al-Maidah ayat 51:
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani (yg memusuhi Islam) sebagai sekutu, mereka satu sama lain saling bersekutu. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka sekutu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".
Dimanakah isyarat sehingga kita dapat mengetahui bahwa ayat di atas menjelaskan tentang realiti hari ini, itu terdapat dalam ungkapan ayat di atas (ba’dhuhum auliyau ba’dhihim) yaitu sebahagian mereka adalah sekutu bagi sebahagian yang lain. Antara Yahudi dan nasrani saling bersekutu, dan itu belum pernah terjadi dalam catatan sejarah manapun kerana antara yahudi dan nasrani itu dari dulu saling bermusuhan, nasrani menganggap kaum Yahudi adalah orang yang membunuh al-Masih yaitu tuhan kaum nasrani. Maka satu keanehan sekarang terjadi, kaum yahudi dan nasrani sudah bersekutu, dan telah membentuk pertubuhan rasmi yaitu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB). Maka Allah menegur pemimpin negeri kaum muslimin hari ini yang ikut serta dalam pertubuhan tersebut menjadi kan mereka sebagai sekutu. Dengan ancaman yang sangat keras "Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka sebagai sekutu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka". Artinya keluar dari Islam atau murtad.
Allah memperjelas lagi dalam ayat berikutnya, pada saat itu kamu akan melihat pemimpin2 tersebut dengan segera mendekati mereka kerana takut akan mendapatkan bencana, sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya :
"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka kerana itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. (5: 52)
Disebabkan super power dunia hari ini berada ditangan persekutuan Yahudi dan Nasrani maka pemimpin negara-negara yang majoriti penduduknya Islam berlumba-lumba mendekati mereka untuk mendapatkan jaminan keselamatan dalam wilayah kekuasaannya. Bahkan mereka menyerahkan segala sumber kekayaan alam kepada mereka untuk di kelola. Sehingga Allah melanjutkan lagi dalam ayat selanjutnya:
"Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." (5: 53)
Bagi kita yang sedar atas penjajahan ini maka kita akan mengatakan inikah yang dikatakan orang Islam, walaupun mereka sholat, puasa, haji dan lain sebagainya sedangkan mereka 'ta'at' pada orang-orang kafir, Ayat ini juga sebuah ungkapan pertanyaan kepada mereka yang masih saja menganggap mereka muslim dan ulil amri yang wajib di taati, dengan sebuah pertanyaan “ inikah yang dikatakan sebagai ulil amri” kemudian dalam ayat tersebut Allah memberi jawapan 'Rosak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi'. Allah swt melanjutkan dalam ayat selanjutnya sebagai jawapan atas perbuatan mereka tersebut,
"Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (5: 54)
Maka di saat dunia yang semakin karut marut seperti ini, dikeranakan pemimpin hari ini telah murtad, mereka telah menggantikan sistem negara dengan sistem kafir demi untuk tunduk pada aturan Yahudi dan Nasrani, Kemudian Allah mendatangkan suatu kaum orang-orang beriman. Dengan ciri-ciri sebagaimana dalam ayat di atas, bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, kemudian berjihad dijalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Dari kriteria yang disebutkan diatas maka realitinya sangat cocok dengan pasukan Daulah Islam yang ada saat ini. Yang pertama mereka berjihad artinya berperang melawan orang-orang kafir tersebut. Yang kedua bersikap keras terhadap orang kafir dan ini diakui oleh media barat bahwa pasukan Daulah Islam adalah pasukan yang paling ektrim dan keras terhadap orang kafir (sperti telah ditunjukkan pd pasukan syi'ah rafidhi & nusairiy). Akan tetapi begitu lemah lembut terhadap sesama mukmin. Kemudian kriteria selanjutnya hampir semua media massa memfitnah mereka dengan berbagai tuduhan bahkan dari ulama-ulama yang faham dengan tauhid. Dari berbagai arah mereka di cela dengan label khawarij, takfiri dll akan tetapi semua ini tidak berpengaruh pada mereka. Bahkan semakin difitnah makin ramai orang yang bergabung dengan Daulah Islam.
Share this article :

2 ulasan:

Pasukan Komando Bendera Hitam berkata...

DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM
DISELURUH DUNIA
Bismillahir Rahmanir Rahiim
Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi


Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
Markas Besar Angkatan Perang
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Mengeluarkan Pengumuman kepada
1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia

PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

MULAI HARI INI
YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
BERLAKULAH PERANG AGAMA
BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH

"Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
(Q.S: al-Baqarah: 191-193).

BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
DARI HULU HINGGA HILIR

HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
KHALIFAH IMAM MAHDI.

Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
maka tidak ada permusuhan (lagi),
kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
Al-Baqarah : 192-193

SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

Pasukan Komando Bendera Hitam berkata...

BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

Firman Allah: at-Taubah 38, 39
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

Firman Allah: al-Anfal 39
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

Firman Allah: al-Hajj 39, 40
Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

Firman Allah: an-Nisa 75
Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

Firman Allah: at-Taubah 36, 73
Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

Firman Allah: at-Taubah 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

email : seleksidim@yandex.com

Dipublikasikan
Markas Besar Angkatan Perang
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Blogger Widget Get This Widget

comment pembaca

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Cananglahnie - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger