22/10/2014

22/10/2014

Catatan Popular sepanjang zaman

kaki canang

Latest Post

Skandal jual beli tanah Hasan Arifin

Written By canang on Rabu, 18 Januari 2017 | 1/18/2017 10:54:00 PG

Adun Semambu Lee Chean
Chung (tengah) dalam sidang media di ibu pejabat PKR.


Skandal Jual Beli Tanah Hasan Arifin Terlampau Murah Di Bawah Harga
Pasaran – Tanah Tersebut Disahkan Status Sebagai Rezab Melayu &
Dibatalkan Statusnya Sebelum Pindah Milik Kepada Hasan Arifin!

Kronologi Skandal Jual Beli Tanah Hasan Arifin Terlampau Murah Di Bawah
Harga Pasaran:

17 Febuari 1997 - Syarikat Pasdec Corporation Sdn. Bhd telah membuat
permohonan kepada Kerajaan Pahang bagi tanah di Medan Tok Sira bagi
Maksud Bangunan sebanyak empat belas (14) permohonan

2 April 1997 – Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang Ke Lima(5) telah
meluluskan permohonan tersebut

31 Mei 1997 – Pejabat Tanah Kuantan telah memaklumkan syarikat Pasdec
Corporation Sdn Bhd melalui surat Bil. (8)dlm.PTK. 3/3/23287

03 Ogos 2000 – Pembatalan sebahagian Kawasan Simpanan Melayu Tok Sira
bagi hakmilik HS(D) 16495, Lot 51703 melalui Warta Kerajaan Pahang No.
558

24 Januari 2002 – Tanah PT 51703 telah dipindah milik daripada syarikat
PASDEC Corporation SDN Bhd kepada Hasan Bin Arifin. Harga jualan kepada
Hasan Arifin adalah RM76,499 sedangkan Anggaran Nilai tanah tersebut
jika merujuk kepada Notis Taksiran Pejabat Duti Setem adalah RM213,000.
Hasan Arifin telah membeli tanah tersebut 61% lebih murah daripada harga
 pasaran.

2 Disember 2004 – Hasan Arifin telah menjual tanah tersebut kepada
seorang individu bernama Ti Lian Yeah pada harga RM397,683.02.
Keuntungan yang diraih melalui urusan jual beli itu adalah sejumlah
RM321,184.02! Tanah tersebut telah dijual dengan harga lima (5) kali
ganda lebih tinggi daripada harga Hasan Arifin membeli tanah tersebut!

Saya ingin merujuk kepada skandal jual beli tanah yang melibatkan
Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) merangkap Ahli
Parlimen Rompin Dato Hasan Arifin yang telah saya dedahkan pada bulan
Jun tahun lepas. Hasan Arifin telah membeli satu lot tanah daripada
PASDEC Corporation Sdn Bhd dengan harga RM76,499 dan telah meraih untung
 sejumlah RM321 ribu dengan menjual tanah tersebut dua tahun kemudian.

Saya turut telah mendedahkan bahawa tanah tersebut telah diluluskan oleh
 Kerajaan Pahang kepada PASDEC pada tahun 1997 ketika Hasan Arifin masih
 memegang jawatan Timbalan Menteri Besar Pahang dan terdapat konflik
kepentingan (conflict of interest) dalam jual beli tanah ini &
status “Tanah Rezab Melayu” tanah tersebut telah dibatalkan sebelum
dijual kepada Hasan Arifin.

Hari ini, saya ingin mengemukakan Jawapan Bertulis Sidang Dewan Undangan
 Negeri Pahang yang membuktikan bahawa status Rezab Melayu telah
dibatalkan sebelum dijual kepada Hasan Arifin dan apa yang lebih
megejutkan adalah, dalam Pembatalan Status Tanah Rezab Melayu ini, tiada
 sebarang tanah gantian yang diperuntukkan!
sumber

KONSPIRASI Yahudi ILLUMINATI Dan Fitnah Akhir Zaman | Ustaz Auni Mohamad

Hebatnya Saidina Umar Al Khattab R.A | Ustaz Abdullah Khairi.Jan 16, 2017

Written By canang on Selasa, 17 Januari 2017 | 1/17/2017 11:51:00 PTG

The Eye Of Mona Lisa | Ustaz Auni Mohamad

Haikal Sulaiman | Ustaz Auni Mohamad

KEAJAIBAN UMAT NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM DALAM KITAB TAURAT


KEAJAIBAN UMAT NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM DALAM KITAB TAURAT

.
Ketika Nabi Musa ‘alaihissalam bermunajat di Gunung Thursina untuk “bertemu” Allah subhaanahu wata’aala, Nabi Musa ‘alaihissalam mengajukan beberapa permintaan terkait isi dalam lauh-lauh (Kitab Taurat) yang diterimanya.

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terbaik yang pernah terlahir ke dunia, mereka menyuruh sesamanya untuk berbuat kebaikan dan mencegah sesamanya berbuat kemungkaran. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terakhir yang diciptakan namun mereka adalah umat yang paling dahulu masuk surga. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang memiliki anak-anak yang sudah dapat menghapal kitab suci mereka, sedangkan umat-umat sebelum itu membaca kitab suci mereka dengan melihat. Apabila kitab itu disingkirkan, mereka tidak dapat membacanya dan tidak mengetahuinya. Engkau juga memberikan mereka daya hafal yang tinggi yang tidak diberikan pada umat-umat lainnya. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang beriman pada kitab suci yang pertama kali diturunkan hingga kitab suci yang terakhir diturunkan, mereka senantiasa memerangi kesesatan, bahkan mereka juga memerangi makhluk paling pendusta yang bermata satu (Dajjal). Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang dapat memakan hasil dari zakat yang dikeluarkan oleh sesama mereka, namun tetap diberi ganjaran yang berlipat-lipat. Engkau mewajibkan zakat itu pada orang-orang kaya di antara mereka dan menyalurkannya pada orang-orang miskin. Sementara ketika umat-umat lain berzakat, jika diterima maka zakat itu akan dimakan api, dan jika ditolak maka zakat itu akan dimakan hewan buas dan burung-burung. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang ketika berniat untuk berbuat baik namun mereka tidak melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis satu kebaikan. Dan jika mereka melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis bagi mereka 10 hingga 700 kali lipat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang dapat memberikan syafaat sekaligus menerima syafaat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Setelah mendegar semua itu, Nabi Musa ‘alaihissalam melemparkan lauh-lauh yang dipegangnya sembari berkata, “Ya Tuhanku, jadikanlah aku salah satu umat Muhammad.”

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata lagi, “Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang dapat memberikan syafaat sekaligus menerima syafaat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku.”
Allah subhaanahu wata’aala menjawab, “Itu adalah umat Muhammad.”

Setelah mendegar semua itu, Nabi Musa ‘alaihissalam melemparkan lauh-lauh yang dipegangnya sembari berkata, “Ya Tuhanku, jadikanlah aku salah satu umat Muhammad.”

Tujuh keajaiban yang datang kemudian ujian shallallaahu wasallam dalam kitab
.
(ingatlah), ketika nabi musa ' alaihissalam nabi musa di gunung sinai untuk "bertemu" allah subhanahu wata ' aala, nabi musa ' alaihissalam hantar pelbagai permintaan berkaitan dengan kandungan dalam satu tablet-a (kitab taurat) menerima.
Nabi musa ' alaihissalam, berkata, " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata masyarakat untuk menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan ke dunia ini, dan mereka pula berpesan-pesan dengan berbuat kebaikan kepada satu sama lain dan lakukan apa yang buruk. Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Nabi musa ' alaihissalam berkata lagi: " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata masyarakat untuk menjadi orang terakhir dia dicipta, tetapi mereka sekarang adalah yang terbaik. Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Nabi musa ' alaihissalam berkata lagi: " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata satu umat yang telah kanak-kanak yang boleh mempunyai memorization, kitab dan generasi sebelum ia telah membaca kitab yang dengan melihat mereka. Apabila buku yang dikeluarkan, mereka tidak boleh membacanya dan tidak tahu. Anda juga memberikan mereka sebarang kuasa yang tinggi di negara lain. Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Nabi musa ' alaihissalam berkata lagi: " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata orang-orang yang beriman kepada kitab suci (kitab pertama yang telah menurunkan al-quran untuk terakhir, mereka terus berjuang, tetapi mereka juga memerangi Kejadian yang besar! Bermata satu (dajjal). Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Nabi musa ' alaihissalam berkata lagi: " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata satu umat yang boleh mengambil orang-orang fakir miskin dari hasil dikeluarkan oleh diri sendiri, tetapi masih mempunyai double-lilit. Anda bagi orang-orang fakir miskin orang yang kaya di antara mereka dan menyalurkannya orang miskin. Sementara itu, apabila bangsa lain disediakan jika diterima, jadi ia akan dimakan api, dan jika ia telah ditolak tetapi orang miskin akan makan binatang dan burung. Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Nabi musa ' alaihissalam berkata lagi: " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata masyarakat apabila anda hendak berbuat kebaikan tetapi mereka tidak memenuhi niat, ia akan ditulis satu. Dan jika mereka lakukan niat, ia akan ditulis ke bawah untuk mereka 10 ke 700 kali. Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Nabi musa ' alaihissalam berkata lagi: " wahai tuhanku, aku melihat peringatan pada kata satu umat yang boleh memberi manfaat sekaligus menerima kebenaran. Tuhanku, jadikan ia sebagai mereka gembira."
Allah subhanahu wata ' aala) berkata, " ia adalah dari umat muhammad."
Selepas, mendegar nabi musa ' alaihissalam melemparkan yang asal-dipenuhi semasa dia berkata, " wahai tuhanku! Aku dari orang-orang yang datang kemudian."

Mengenal Alam Ghaib JIN - Ust. Zulkifli Muhammad Ali, Lc, MA : MT. Al-Kh...

Written By canang on Isnin, 16 Januari 2017 | 1/16/2017 11:07:00 PTG

1.5 Juta Warga Bangladesh Di Malaysia Akan Di Berikan Kad Pengenalan Dan Boleh Menuntut Hak Istimewa Rakyat Malaysia

 BILA saya menulis dan merungkai sedikit sebanyak tentang isu kebanjiran Bangladesh di Negara ini  di beberapa siri yang tersiar di media portal The Sabah Insider Online dikatakan sebagai propaganda semata-mata untuk mengelirukabn rakyat di negara ini.

Tetapi kenyataan demi  kenyataan yang saya bongkar tentang isu kebanjiran warga Bangladesh di Negara ini yang berjumlah mencecah 1.5 juta  ada hubung kaitannya apa yang dinyatakan oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri Aziz.

Berikut petikan kenyataan menteri berkenaan yang tersiar di portal Malaysiakini pada 21-11-2016   sebagai berkata.

“Dalam usaha menggalakkan hubungan baik antara dua negara Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri Aziz menyatakan harapannya lebih ramai warga Bangladesh dari seluruh dunia menjadikan negara ini rumah kedua mereka.

Secara lebih khusus, dalam ucapannya sempena Sidang Kemuncak Bangladesh Global pertama di Kuala Lumpur malam tadi Nazri merujuk kenyataan itu kepada program Malaysia Rumah Keduaku yang terletak di bawah kementeriannya.

"Saya memberi jaminan kepada anda - sebagai menteri pelancongan - jika anda memohon untuk program ini, ia akan dirujuk terus kepada saya. Insya-Allah saya akan luluskan," katanya kepada peserta yang terdiri daripada anggota Persatuan Bangladesh Seluruh Eropah (AEBA).

Memetik beberapa persamaan budaya antara penganut Islam di negara ini dan Bangladesh, Nazri berakata, ramai orang Bangladesh mungkin akhirnya boleh menjadi rakyat Malaysia.

"Anda ada seorang duta yang sangat baik di sini. Jika beliau tinggal di sini lima tahun lagi, beiau boleh menjadi warga Malaysia," katanya merujuk kepada diplomat berkenaan, Md Shahidul Islam.

Nazri yang juga anggota parlimen Padang Rengas memberitahu tidak ada perbezaan antara orang Malaysia dan Bangaldesh."Kita semua kelihatan sama. Malah anda boleh menemui orang Melayu yang lebih gelap daripada anda.... Jangan bimbang," katanya yang turut menyatakan Malaysia juga mengalu-alukan Muslim lain dari seluruh dunia.

Katanya kehadiran orang Bangladesh sangat penting kepada Malaysia kerana ia sejajar dengan perasaan bangga dengan ciri-ciri Asia.Satu lagi sumbangan orang Bangladesh, kata Nazri, adalah sebagai tenaga buruh yang membangunkan ekonomi negara ini


Pada masa sama Nazri juga berharap lebih ramai rakyat Malaysia boleh melawat Bangladesh melalui pakej istimewa ditawarkan oleh pelbagai agensi pelancongan.

Antara lain katanya pakej yang menawarkan perjalanan mengerjakan umrah dengan persinggahan di Bangladesh, sama ada ketika pergi atau balik.
Sebagai  kesimpulan kebanjiran Bangladesh ke Negara ini ertinya rakyat tidak boleh mempertikaikan  kerana menteri berkenaan yang mewakili kerajaan Barisan Nasional (BN)  telah memberi keutamaan kepada Bangla yang sudah tinggal di Negara ini dalam pelbagai aspek kemudahan selain memberi pengikhtirafan sebagai warga negara Malaysia.

Memang saya sudah jangkakan Malaysia adalah rumah terbesar himpunan Bangladesh di Asia tenggara.Kalau kebanjiran Bangla ke nagara ini semakin ramai yang boleh mencecah 5 .7 juta dan 90 peratus dijadikan warganegara Malaysia  apa kah impaknya pula kepada rakyat asal negara ini seperti Melayu-India dan Cina.

Kalau Bangla sudah diikhtiraf  warganegara Malaysia sama taraf dengan warga Malaysia yang penduduk asal Negara ini mereka sudah tentu boleh membuat  tuntutan pelbagai  jenis kemudahan  yang disediakan oleh kerajaan .
Apa  kata rakyat asal  Negara ini dapat kemudahan dari kerajaan dalam pelbagai aspek seperti kemudahan pinjaman bank untuk berniaga-beli rumah pendidikan dan bantuan-bantuan lainnya mereka  tentu menuntut hak yang sama dan perkara ini tidak boleh dielakan kerana mereka sudah menjadi warganegara Malaysia serupa kita yang mempunyai hak asasi yang sama.

sumber:sabahinsider14.blogspot.my/


Rafizi MENGAMUK!!! Akhirnya BONGKAR satu per satu DUIT FELDA DiSalah Gun...

JKR larang kakitangan komen negatif tentang kerajaan di media sosial

Jadi selepas ini jika anda merupakan kakitangan JKR faham-faham sajalah. Jangan kutuk Najib lagi macam selalu.
Biarlah berapa banyak pun cukai GST nak dinaikkan, berapa melambungnya harga barang, berapa banyak peruntukan nak dipotong atau berapa banyak pun duit negara kena sapu, anda kena puji Najib banyak-banyak.
Kalau tak tahu cara nak puji Najib boleh pergi ke halaman facebook dia, di situ anda akan lihat banyak akaun-akaun fake yang menulis #RespectMyPM berulang-ulang macam orang gila dalam setiap kiriman di facebook Najib Razak.
Anda pun bolehlah menyertai mereka, pastikan setiap kali buka facebook jangan lupa tulis hashtag #RespectMyPM banyak-banyak dan berulang-ulang terutama ketika di tempat kerja. 
Akhir kata aku ucapkan selamat menjadi lembu.
Blogger Widget Get This Widget

comment pembaca

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Cananglahnie - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger